Vaaliteesimme JHL:n vaaleissa 2022

Sano se ääneen – Reilut työehdot kuuluvat kaikille.

JHL:n täytyy olla jäsenten arkea tukeva ammattiliitto, jossa:

 

  • olemme vahvasti läsnä työpaikoilla, emmekä jätä työkaveria yksin
  • taistelemme jokaisen jäsenen turvallisen toimeentulon puolesta
  • kehitämme ja uudistamme työelämää huolehtien myös tulevien sukupolvien työelämän laadusta
  • tavoittelemme työajan lyhentämistä tulotasoa alentamatta sekä kanneoikeutta ammattiliitoille
  • torjumme ilmastonmuutosta huolehtien oikeudenmukaisesta siirtymästä
  • teemme päätökset avoimesti, oikeudenmukaisesti ja demokratiaa kunnioittaen
  • toimimme rohkeasti kaikissa tilanteissa jätenen edun mukaisesti!

#JHLvasemmisto #JHLedustajisto #JHLvaalit22 #JHLvassit

#JHLvasemmisto #JHLedustajisto #JHLvaalit22 #JHLvassit

Vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliiton tavoitteena on vahvistaa liittoa. Jokaisen jäsenen toimeentulosta on taisteltava elämäntilanteesta riippumatta, on jäsenen työpaikka kunnassa, hyvinvointialueella, yksityisellä, valtiolla tai kolmannella sektorilla, sekä työttömyyden aikana. Palkkaratkaisujen pitää tukea tasa-arvoa ja samapalkkaisuustavoitetta, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että pienipalkkaisten tulee jatkossa saada suurempi osuus palkankorotuksista.

Työaikaa on lyhennettävä palkkatasoa alentamatta. Työpaikkoja on kannustettava erilaisiin työaikakokeiluihin, joiden avulla voidaan kehittää työn tuloksellisuutta ja parantaa työhyvinvointia. On huolehdittava myös tulevien sukupolvien työelämän laadusta ja ympäristöstä. Kanneoikeus on vihdoin saatava työelämän heikompien turvaksi. On häpeällistä, että Suomi on tässä kysymyksessä perässähiihtäjä!

#JHLvasemmisto #JHLedustajisto #JHLvaalit22 #JHLvassit