JHL:n vaaleissa 2022 valitaan liitolle uusi edustajisto

JHL:n vaalit käydään 7.2.-1.3.2022. Vaaleissa JHL:n edustajistoon valitaan 120 jäsentä ympäri Suomea. Ammattiliitot vaikuttavat suomalaisen työelämän suuntaan, ja JHL:n edustajiston jäsenet pääsevät vaikuttamaan niihin teemoihin, joihin liitto ottaa kantaa. JHL:n vasemmiston ja sitoutumattomien tavoitteena on reilumpi työelämä ja reilut työehdot kaikille. Tule mukaan edistämään työelämän oikeudenmukaisuutta!

Mikä edustajisto?

JHL:n edustajisto on liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Edustajisto hyväksyy vuosittain muun muassa liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä päättää jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi edustajisto käsittelee sille tehdyt aloitteet. Edustajistokausi kestää viisi vuotta. Liiton hallitus toimeenpanee edustajiston päätöksiä.

JHL:n edelliset vaalit käytiin maaliskuussa 2017. Tuolloin vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto sai 29,7 %:n kannatuksen ja 33 paikkaa liiton edustajistoon.

Olemme vahva vaikuttaja liitossa. Tervetuloa mukaan vahvistamaan joukkoamme ja liittoa!

#JHLvasemmisto #JHLedustajisto #JHLvaalit22 #JHLvassit